Nasza firma ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu każda osoba ubezpieczona i odprowadzająca składki zdrowotne ma prawo do uzyskania refundacji aparatu słuchowego. Dodatkowo osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz z grupą inwalidzką mogą ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Refundacje te są od siebie niezależne. W przypadku NFZ zależą od wieku beneficjenta i rodzaju niedosłuchu i wynoszą od 700 zł do 2000 zł na jeden aparat słuchowy oraz od 50 zł do 60 zł na wkładkę uszną. Dofinansowanie z PFRON zależne jest od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny beneficjenta.

Wydajemy zaświadczenia niezbędne do uzyskania dofinansowania, kierujemy do lekarzy specjalistów zatwierdzających skierowanie uprawniające do refundacji oraz pomagamy w dopełnieniu pozostałych formalności.

Uzyskanie dofinansowania z NFZ nie jest skomplikowane, gdyż jest ono przyznawane powszechnie osobom, u których niedosłuch wynosi 30 dB (do 26. roku życia) oraz 40 dB (dorośli po 26. roku życia). Aby uzyskać refundację należy przeprowadzić profesjonalne badanie w poradni audioprotetycznej, mającej umowę z NFZ, uzyskać zaświadczenie, które następnie trzeba przedłożyć u lekarza laryngologa, który jest uprawniony do wydania skierowania, ostatnim krokiem jest dostarczenie skierowania do NFZ, gdzie wydawana jest recepta na aparat słuchowy. Rozliczenie między poradnią audioprotetyczną, w której kupowany jest aparat, a NFZ odbywa się już bez udziału pacjenta, który kupuje aparat słuchowy w cenie pomniejszonej o kwotę przyznanej refundacji.