Czy potrzebuję aparatu słuchowego?

Statystyki wskazują, że ok. 300 mln ludzi na świecie ma znaczące ubytki słuchu, wymagające rehabilitacji, ale tylko 5% osób z tej grupy stosuje aparaty słuchowe. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że niedosłuch często jest problemem tabuizowanym i banalizowanym. Tymczasem nowoczesne aparaty słuchowe są w stanie przynieść bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim – przywracając zdolność słyszenia, znacznie wpływają na poprawę kontaktów społecznych, a dzięki funkcjom dodatkowym, takim jak łączność bezprzewodowa, ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Aparaty słuchowe nowej generacji są przy tym tak lekkie, dyskretne i niewidoczne, że nie sprawiają żadnych problemów swoim użytkownikom.

Zanik zdolności słuchu

Podstawowe zdolności słuchu to duża rozdzielczość czasowa, selektywność i zdolność słyszenia przestrzennego. Dzięki tym cechom jesteśmy w stanie skupić się na rozmowie nawet w gwarnym miejscu, np. podczas przyjęcia czy na ulicy, oraz bez problemu rozpoznajemy źródło dźwięku. Kiedy zdolność te zanikają, każda rozmowa wymaga coraz większego wysiłku słuchowego i mocniejszego skupiania uwagi, w wyniku czego staje się męcząca. Często nie wystarcza samo słuchanie, aby zrozumieć mowę, dlatego osoby niedosłyszące wspierają się, przyglądając się ustom rozmówcy. Jest to jeden z pierwszych objawów rozwijającego się niedosłuchu. Prawidłowa diagnostyka ubytków słuchu na tym etapie może przynieść bardzo duże korzyści, gdyż niewielki niedosłuch można łatwo protezować, nie dopuszczając tym samym do rozwoju głębokich ubytków, przy których dobór aparatu słuchowego jest trudniejszy, a w samym urządzeniu trzeba zastosować droższą technologię.

Pierwsze symptomy rozwijającego się niedosłuchu

Pierwsze objawy ubytków słuchu dotyczą najczęściej opisanych zdolności słuchu oraz trudności w słyszeniu dźwięków wysokich. Zapisz się na wizytę do poradni audioprotetycznej, jeśli:

  • coraz gorzej słyszysz wysokie dźwięki, np. głosy dziecięce, kobiece czy śpiew ptaków;
  • masz problem ze zrozumieniem mowy innych osób, często prosisz o powtórzenie;
  • musisz się bardzo skupiać na rozmówcy, aby zrozumieć, co do Ciebie mówi;
  • masz problem ze zrozumieniem rozmów telefonicznych;
  • trudno Ci zrozumieć drugą osobą w hałaśliwym miejscu;
  • źle słyszysz głosy pochodzące z większej odległości, np. w kościele lub teatrze;
  • głośniej niż wcześniej nastawiasz telewizor, radio czy telefon.